ME UNG - fornyet energi

ME UNG er en forening for ME syke barn og ungdom og dere pårørende. Vi er først og fremst i Østfold.

Foreningen ble startet med et fortvilet rop om hjelp i 2010. Med et behov for å komme sammen med andre for å håndtere utfordringene som denne vanskelige sykdommen medførte. Behovet er dessverre ikke blitt mindre.

Foreningen er drevet av frivillige. Frivillige, pårørende som har "ups and downs" og lever i en utfordrende hverdag som andre med ME syke i familien. Tiden med Covid var krevende og aktivitetsnivået var lavt. Nå føler vi at vi har fått en fornyet energi. Og viljen og evnen til å gjøre en innsats er stigende:-)

Styret ME UNG / Mars 2023

Styret ME UNG 2023. Geir Gulland, Lene Ludvigsen, Jon Sverre Waagbø, Linda Andresen, Vigdis Hoff

 

ME - en komplisert og usynlig sykdom

Ungdommer med ME klarer ikke å hente seg inn igjen ved hvile, slik friske ungdommer gjør. Noen fungerer «delvis» og deltar kanskje litt på noen aktiviteter eller skole, mens andre er sengeliggende i lange perioder.

ME er en komplisert og usynlig sykdom. Å være ung og syk er vanskelig i en sårbar periode av livet, der det er viktig å være som alle andre. Man ser helt normal ut, men når man blir utslitt opplever man økende symptomer. I de påfølgende dagene ( 1 – 3 dager, kanskje en hel uke ) må man hente seg inn igjen før man kan gjenoppta det man vanligvis klarer av aktiviteter.

Hvordan ville du ha følt deg om du løp maraton, med feber, var på skolen for å konsentrere deg og samtidig skulle være til stede for dine venner? Slik oppleves det å leve med ME.

ME er en sykdom der man føler at man aldri er helt uthvilt.


ME og skole

Foreningen ME UNG  er her om du trenger oss. Mange unge med ME har nytte og glede av kontakt med andre i samme situasjon. Også pårørende er velkommen som medlemmer i vår forening!